Anthony Rizzo

Partner

Anthony Rizzo is sinds 2011 actief in het strafrecht, strafprocesrecht en het ondernemingsrecht.

Hij adviseert particulieren en bedrijven en staat hen bij voor de Franstalige straf-, burgerlijke en handelsrechtbanken.

Zijn passie voor het recht alsook het zoeken naar pragmatische en evenwichtige oplossingen sturen zijn dagelijks leven aan.

Tijdens zijn studies aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), ontving hij de prijzen voor uitmuntendheid, ‘Paul Foriers’ en ‘René Marcq’.

Daarna werkte hij als assistent bij de UMONS en ULB. Hij schrijft momenteel ook een doctoraatthesis over de inbeslagname en bevriezing van preventieve vermogensbestanddelen in het kader van terrorisme aan de ULB.

Hij wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan lezingen en seminaries over strafrecht, strafprocesrecht, alsook over de fundamentele rechten. Hij heeft tot op heden ook verschillende wetenschappelijke artikels gepubliceerd.

Hij is sinds 2016 in het bezit van het getuigeschrift « Bijzondere opleiding cassatieprocedures in strafzaken »

Expertisedomeinen

 • Strafrecht
 • Ondernemingsstrafrecht
 • Strafrechtelijke cassatie
 • Handelsrecht
 • Insolventierecht
 • Verkeersrecht

Talen

 • Frans
 • Engels

Publicaties

 • RIZZO, A. et WEYEMBERGH, A., « L’Union européenne, acteur incontournable en matière de garanties procédurales : derniers développements législatifs, jurisprudentiels et leur mise en œuvre en droit belge », R.T.D.H., 2018/01, pp. 81-125.
 • RIZZO, A., « La protection juridictionnelle offerte par le droit de l’Union européenne en matière de gel d’avoirs: une œuvre inachevée ? », in FROMONT, L. et VAN WAEYENBERGE, A. (coord.), Actualités de la protection juridictionnelle dans et par l’Union européenne, Bruxelles, Larcier, collection UB3, 2016, pp. 177-230.
 • RIZZO, A., « L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2014 : renforcement du contrôle constitutionnel du droit international ? », APT, 2014/4, pp. 618-625.
 • RIZZO, A., « Les incertitudes du juge face au concours de droits fondamentaux », R.B.D.C., 2012/2, pp. 115-159.
 • TULKENS, F. et RIZZO, A., « La responsabilité environnementale : avancées récentes ou « chi va piano, va (de plus en plus) sano… », in GLANSDORFF, F. et HENRY, P. (sous la dir.), Droit de la responsabilité : domaines choisis, Louvain-la-Neuve, Anthemis, collection CUP, 2010, pp. 227-260 (288 annexe comprise).