Het niet-nakomen van sociale verplichtingen kan een strafbaar feit zijn waarvoor de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan leiden tot een geldboete of, in het geval van ernstigste overtredingen, een gevangenisstraf.

De advocaten van de vereniging AKALEX staan u bij en verdedigen u in alle geschillen met betrekking tot het sociaal strafrecht.

De advocaten van de vereniging AKALEX adviseren werkgevers over de strafrechtelijke risico’s die verbonden zijn aan hun activiteiten en verdedigen hen voor de rechtbank wanneer zij worden vervolgd voor inbreuken op het sociaal strafrecht of wanneer zij in het geding komen door de sociale inspectie of de aurbeidsauditoraat.

De advocaten van de vereniging AKALEX vertegenwoordigen u ook als u als werknemer slachtoffer bent van een sociaal strafbaar feit en u gerechtelijke stappen wilt ondernemen tegen tegen  uw werkgever.

Zij staan u bij gedurende de volledige procedure, startende bij het opstellen van de klacht tot de definitieve beslissing.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.