Wij helpen onze cliënten bij het ontcijferen van de verschillende regels die in dit vakgebied van toepassing zijn en die vandaag de dag nog steeds onduidelijk kunnen zijn voor bedrijfsleiders.

Het is echter van groot belang dat de levensvatbaarheid van een onderneming volledig in overeenstemming is met de toepasselijke regels van die materie.

De Belgische Mededingingsautoriteit legt bij het vaststellen van een inbreuk immers aanzienlijke boetes op die tot 10% van de wereldwijde omzet van de onderneming kunnen gaan.

De advocaten van AKALEX ondersteunen u bij het opstellen van commerciële contracten en samenwerkingsverbanden alsook voeren ze audits uit om te vrijwaren dat de geldende regels worden nageleefd.

In geval van een geschil identificeren de advocaten van AKALEX de beste verdedigingsstrategie, rekening houdend met de belangen van de onderneming.u

De advocaten van de vereniging AKALEX verdedigen u eveneens zowel voor de Belgische Mededingingsautoriteit als voor de nationale rechtbanken.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.