De algemene verordering 2016/679 inzake gegevensbescherming (“GDPR”) definieert “persoonlijke gegevens” als: “alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon”.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt in overeenstemming met de GDPR.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens met betrekking tot uw dossier zolang het dossier wordt verwerkt. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen elk risico van verlies, vervalsing of ongeoorloofde toegang door derden tot de verzamelde persoonlijke gegevens en tegen elke ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens.

Wij archiveren uw dossier en de persoonlijke gegevens die hieraan verbonden zijn. Uw dossier wordt 5 jaar na dossiersafsluiting vernietigd, tenzij er een geschil ontstaat en het bewaren van deze gegevens noodzakelijk wordt.

Wij waarborgen het beroepsgeheim en onbestaandheid van  belangen conflicten.

Als betrokkene heeft u het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens, de correctie of verwijdering van uw gegevens, de beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen.

U heeft, gelet op uw speficifieke situatie, het recht omzich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Indien u vragen heeft omtrent de bescherming van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met de advocaten van AKALEX.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.