De advocaten van de vereniging AKALEX beschikken over een uitgebreide expertise in het domein van ondernemingstrafrecht.

Gelet op het groot aantal supratanionale regels die in België van toepassing zijn, worden de belgische bedrijven steeds meer blootgesteld  aan strafrechtelijk risico’s.

De advocaten van de vereniging Akalex zullen u als bedrijf, zaakvoerder of vertegenwoordiger bijstaan, op op preventieve modi door het opstellen van conformiteitsprogramma’s enzullen uw belangen verdedigen indien u wordt vervolgd voor strafbare feiten.

Zij staan u ook bij indien u een bedrijf bent,slachtoffer van een misdrijf en u een vergoeding voor schade wil verkrijgen.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.