De erelonen die door AKALEX worden gehanteerd, worden vanaf de eerste afspraak met de client vastgesteld.

Deze erelonen worden geïndividualiseerd en aangepast in functie van de aard van de zaak en de betrokken belangen en de persoonlijke situatie van de cliënt.

De erelonen kunnen hetzij forfaitair of op basis van een uurtarief worden vastgelegd. Het bedrag kan in bepaalde gevallen en met instemming van de client vergezeld zijn van een winstdeling op het verkregen resultaat.

De advocaten van de vereniging AKALEX stellen in achtneming van transparantie, gematigdheid en voorspelbaarheid op prijs.. Dit opdat clienten de kosten van de tussenkomst kunnen inschatten.

 

Bovendien worden de uitgevoerde due diligence en de kosten die in het belang van de clienten worden gemaakt, op een zeer nauwkeurige manier gerechtvaardigd.

U kan contact opnemen met de advocaten van de vereniging AKALEX voor bijkomende informatie omtrent het toegepaste ereloonbeleid.

De beroepsregels waaraan de advocaten onderworpen zijn beschikbaar op de website van de Brusselse balie:

http://www.barreaudebruxelles.info

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.