Wanneer een persoon door een strafrechtelijke rechtsmacht wordt veroordeeld en de gewone rechtsmiddelen uitgeput zijn, blijft er een laatste redmiddel : een cassatieberoep bij het Hof van Cassatie.

Het cassatieberoep strekt tot nietigverklaring van een veroordeling op grond van, onder meer, een vormfout of procedurefout, een schending van de wet of een gebrek aan motivering.

Indien dit beroep succesvol is, kan de zaak opnieuw worden behandeld met stricte inachtneming van de wet.

De stichtende advocaten van de vereniging AKALEX zijn allen opgeleid op gebied van strafrechtelijke cassatie en zijn allen in het bezit van het getuigeschrift die nodig is om hun cliënten te kunnen vertegenwoordigen voor het Hof van Cassatie.

Aarzel niet om met hen contact op te nemen als je vragen hebt omtrent deze procedure.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.