De advocaten van de vereniging AKALEX behandelen regelmatig geschillenop gebied van handelsrecht.

Zij zijn bekwaam voor alle verrichtingen gerelateerd aan beheer van een vennootschap, gaande van de oprichting van vennootschappen, tot de ontbinding of de vereffening van vennootschappen en in het bijzonder door middel van faillissementsverrichtingen.

De advocaten van AKALEX adviseren u elke fase van de oprichting van een vennootschap :, de keuze van de bedrijfsvorm tot het beheren van uw relaties met uw leveranciers en uw medecontractanten. Zij stellen hun expertise tot uw dienst.

    U heeft een vraag die in het bijzonder betrekking heeft op dit gebied.