Strafrecht

Wij staan onze cliënten bij en verdedigen hen gedurende de hele procedure. Dit geldt van het eerste verhoor tot aan de zitting ten gronde, evenals tijdens de uitvoering van hun vrijheidsstraf.

Fiscaal en economisch strafrecht

Het leven van een bedrijf kan worden onderbroken door verschillende wendingen of struikelblokken, waarvan de strafrechtelijke gevolgen desastreus kunnen zijn, zowel voor het bedrijf als voor zijn vertegenwoordigers.

Sociaal strafrecht

Het niet naleven van sociale verplichtingen kan een strafbaar feit vormen waarvoor de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld en kan evenzeer andere gevolgen met zich meebrengen.

Cassatieprocedure in Strafzaken

Indien iemand door de rechtbank veroordeeld is en de gewone rechtsmiddelen uitgeput zijn, blijft er maar één rechtsmiddel over: een cassatieberoep bij het Hof van Cassatie.

Wegverkeer

Niemand is beschermd tegen vervolgingen of veroordelingen voor een verkeersovertreding.

Handelsrechts

Wij zijn bevoegd voor alle activiteiten inzake  bedrijfsbeheer.

Belgisch mededingingsrecht

Wij helpen onze cliënten bij het ontcijferen van de verschillende regels die in dit vakgebied van toepassing zijn en die vandaag de dag nog steeds onduidelijk kunnen zijn voor bedrijfsleiders.

Onze

vennoten